Onze bijdragen aan een beter klimaat

Europees Klimaatverdrag heeft gevolgen voor het bouwen, kopen en verkopen van huizen en gebouwen in Nederland.

De examinering van een Energieprestatie adviseur (EP-adviseur) bleek een ingewikkelde en langdurige kwestie, maar de diploma’s zijn binnen! Nu gecertificeerd voor het opstellen van energielabels op basis van de NTA8800. Hiertoe is een samenwerkingsverband gestart met BuildingLabel zodat de volledige procedure geborgd wordt conform BRL 9500.

Deze nieuwe kennis en vaardigheid verbetert mijn architectenwerk doordat de ontwerpen nog energiezuiniger, duurzamer en comfortabeler worden. Nieuwbouwplannen scoren een hoger energielabel bij vergunningaanvraag. Omgekeerd kan ik met mijn uitgebreide bouwkundige kennis en architectenervaring de aanwezige constructies beter waarderen en hiermee een waardevoller energielabel opstellen bij verkoop van uw woning of bedrijfspand.

Vincent van leent, juli 2021