Energielabels

Per 1 januari 2021 is het verplicht om energielabels op te stellen volgens de NTA 8800. Ook geldt dat alleen een vakbekwaam EnergiePrestatie-adviseur (EP-adviseur) de labels mag opstellen. Deze EP-adviseur moet werken voor een gecertificeerd bedrijf en volgens de voorschriften van de Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL 9500). Hiertoe is een samenwerkingsverband gestart met BuildingLabel zodat de kwaliteit van uw label geborgd wordt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is VINCENT-1-1024x597.jpg

Vincent is gecertificeerd voor alle categorieën van gebouwen, woningen en bedrijven, nieuwbouw en bestaand. En is als EP-U/D adviseur utiliteitsbouw detailmethode ook bevoegd om het werk van basisadviseurs uit te voeren (ook vakbekwaam voor EP-U/B, EP-W/B en EP-W/D).

Nieuwbouw

Voor nieuwbouwprojecten worden al 15 jaar energieprestatieberekeningen opgesteld. Een vergunningaanvraag vereist in veel gevallen een BENG berekening (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Hiertoe worden scenario’s opgesteld welke tot het beoogde duurzaamheidsniveau kunnen leiden. De opdrachtgever kan hiermee een keuze maken voor een pakket maatregelen. Waarna de EPG berekening wordt geregistreerd bij EP-online. Dit voorlopige energielabel wordt bij de oplevering van gebouwen omgezet in een definitief label. Hiervoor werk ik met de detailmethode van de NTA 8800.

Bestaande gebouwen

Voor verkoop of verhuur van een bestaande woning, winkel, kantoor of bedrijfsgebouw kunnen ook energielabels geregistreerd. Hier geldt de basismethode van de NTA (Nederlands Technische Afspraak). Bij woningen wordt eerst ter plaatse een gebouwopname uitgevoerd welke anderhalf uur tot twee uur tijd vergt. De thermische schil en de installaties worden nauwgezet geïnventariseerd. Daarna worden deze gegevens op kantoor verwerkt in een berekening mbv Vabi EPA. Vervolgens wordt dit geregistreerd in de landelijke registratiedatabase EP-online en ontvangt u het label per email.

Energielabels vanaf € 299

Een label voor een appartement of maisonnette in een woongebouw kost € 299. Een zelfstandige eengezinswoning tussenligging € 349. Beide voorbeelden tot 500m³ bruto inhoud. Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en inclusief afmelden.

Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal een energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

De verplichting geldt niet als:
• de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
• de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
• het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
• het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
• het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
• het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
• de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wellicht moet u maatregelen treffen om aan deze nieuwe verplichting te voldoen. Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren, maar houd daarbij rekening met het feit dat uw kantoor op 1 januari 2023 een geldig label C moet hebben. 
Vincent kan u op weg helpen met energie advies, een actieplan en een label. Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.