Werkwijze

Bij het maken van een ontwerp voor een gebouw of een plan voor een verbouwing doorlopen we een aantal fasen. Hieronder kunt u precies lezen wat er in elke fase gebeurt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Verkennende fase

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek vertel ik wat ik voor u kan doen. Een goede architect voegt functioneel, financieel en esthetisch meerwaarde toe aan uw woning of gebouw. Daarnaast ben ik bekend met de mogelijkheden om duurzaam, energiezuinig of energieneutraal te bouwen, waardoor u comfortabel woont of werkt en op de langere termijn kosten bespaart. Het is mogelijk om het verstrekken van een energielabel mee te nemen in de plannen. Uw wensen en ideeën komen uitvoerig aan bod. Met deze informatie maak ik een ontwerpvoorstel. Dit uitgangspunt wordt daarbij getoetst aan het bouwbesluit en het bestemmingsplan.

Een tweede bespreking volgt om dit schetsvoorstel toe te lichten, eventuele aanpassingen hierop te bespreken, de bouwvergunningsprocedure en de planning door te nemen. Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende offerte, voorzien van een specificatie. Alle werkzaamheden zijn hierbij in fasen opgedeeld zodat u uw opdracht, naar behoefte, ook in deelopdrachten kunt verstrekken. Ook bij een volledige opdracht houdt u zelf de regie over bouwkosten en uitvoering.   

Ontwerpfase

De ontwerpfase bestaat uit twee stappen:

1. Het vervaardigen van een Voorlopig Ontwerp voor een principeaanvraag bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK /Welstand) en de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente. Op basis van deze tekeningen kunt u eventueel een bouwvergunning “eerste fase” aanvragen zodat met beperkte kosten een definitieve uitspraak van de gemeente verkregen wordt.

2. Het uitwerken van deze plannen tot een Definitief Ontwerp; het vervaardigen van alle bouwaanvraagtekeningen inclusief situatietekening, principedetails, meerwerk opties en de berekeningen in het kader van het Bouwbesluit (inclusief energieprestatie en geluid). Opstellen van het kleuren- en materialenplan. Het vervaardigen van perspectieven ter ondersteuning van de planvorming. Het verzorgen van alle bouwaanvraag documenten.

Vervolgfasen

3. Het vervaardigen van alle bouwvoorbereidings- of bestektekeningen en aanvullende bestekdetails. Het opstellen van de besteksomschrijving en het Veiligheids- en Gezondheidsplan (deel Ontwerpfase). Met deze gegevens kunt u concurrerende offertes aanvragen bij aannemers.

4. Het vervaardigen van alle verkooptekeningen, compleet met gegevens van verwarming- en elektra-installaties en eventuele standaard meerwerkopties.

Uitvoeringsfasen

5. Het maken van alle bouwuitvoerings- of werktekeningen: matenplannen, riolering-, kozijnen-, trappentekeningen en de nodige uitvoeringsdetails welke de aannemer in staat stellen het bouwplan ook perfect uit te voeren;

6. Het voeren van de directie, danwel het assisteren hierbij. Het controleren van alle tekenwerk afkomstig van de aannemer, onderaannemers en installateurs. Het vervaardigen van aanvullende uitvoeringsdetails. Het aanpassen van de bouwuitvoeringstekeningen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Het organiseren van de bouwvergaderingen en het vastleggen van de hierin gemaakte afspraken. Het controleren van alle ingediende facturen.